Ημερήσιο αρχείο: 10 Δεκεμβρίου, 2021

Νόμος 4871/2021. ΦΕΚ 246 τ.Α’/2021. Υποχρεωτικότητα φοίτησης μαθητών

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική, εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του. Όποιος παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία μαθητή/τριας ως προς τη φοίτηση τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη και χρηματική ποινή.