Ημερήσιο αρχείο: 18 Δεκεμβρίου, 2021

Το ΦΕΚ 5973/2021, με τα μέτρα από τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022

Το ΦΕΚ 5973 τ.Β΄ (18-12-2021) με τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00».