Ημερήσιο αρχείο: 4 Δεκεμβρίου, 2021

Το ΦΕΚ 5673/2021, με τα μέτρα από τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021

Το ΦΕΚ 5673 τ.Β΄ (4-12-2021) με τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00».