Ημερήσιο αρχείο: 12 Δεκεμβρίου, 2021

Το ΦΕΚ 5816/2021, με τα μέτρα από τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021

Το ΦΕΚ 5816 τ.Β΄ (11-12-2021) με τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00».