ΦΕΚ 5617/2023. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5617 τ.Β’ (22-9-2023) το Ωρολόγιο Πρόγραμμα  των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου.

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α’ Ημερήσιου Γενικού Λυκείου


Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Β’ Ημερήσιου Γενικού Λυκείου

1. Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με δυο διακριτά διδακτικά αντικείμενα-κλάδους:

α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

β) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

2. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτικά αντικείμενα-κλάδους:

α) Άλγεβρα

β) Γεωμετρία

3. Φυσικές επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτικά αντικείμενα-κλάδους:

α) Φυσική

β) Χημεία

γ) Βιολογία


Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γ’ Ημερήσιου Γενικού Λυκείου

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η υπό στοιχεία 94196/Δ2/29-07-2021 υπουργική απόφαση (Β’ 3791) παύει να ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας.

Δείτε το ΦΕΚ