Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2021-2022

Δείτε την απόφαση με το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β’  και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου Γυμνασίου 2021-2022

Δείτε την απόφαση