Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022

Ενημέρωση 22/9/2023. Η απόφαση παύει να ισχύει. Δείτε τη νέα απόφαση εδώ

Δείτε την απόφαση με το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β’ και Γ τάξεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου 2021-2022

Δείτε την απόφαση

Ενημέρωση Δεκέμβριος 2021: Τροποποίηση Ωρολογίου Προγράμματος Γενικού Λυκείου ως προς τον τίτλο του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών