Ημερήσιο αρχείο: 5 Οκτωβρίου, 2023

Προσωρινοί πίνακες εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) σχολικού έτους 2023-2024

Οι υποψήφιοι υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις διόρθωσης στοιχείων, μέσω των ΔΔΕ, από την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023 έως και την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023.

ΠΔΕ Ιονίων Νήσων. Διαδικτυακή Εκδήλωση με θέμα: «Ανάπτυξη Παρεμβάσεων Αγωγής Υγείας για Μαθητικό Πληθυσμό 2023-2024»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 16.00 – 18.00 και έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όσων αναλάβουν την υλοποίηση δράσεων Αγωγής Υγείας.