Ημερήσιο αρχείο: 27 Οκτωβρίου, 2023

Ενημέρωση εκπαιδευτικών για τους στόχους και τα αποτελέσματα Πράξεων του ΙΕΠ

Σύμφωνα με το περιεχόμενο των Δελτίων Τύπου του ΙΕΠ, η εκπαιδευτική κοινότητα μπορεί να ενημερωθεί για τους στόχους και τα αποτελέσματα των Πράξεων μέσα από τα διαθέσιμα video, podcast και ενημερωτικά φυλλάδια.