Ημερήσιο αρχείο: 19 Οκτωβρίου, 2023

Εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα «Λογιστικές Εφαρμογές» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠAΛ

Το λογιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει βελτιωμένη έκδοση παλαιότερου λογισμικού και συνοδεύεται από λογιστικό παιχνίδι (Game_Accounting) καθώς και από Ασκήσεις στις Λογιστικές Εφαρμογές και σημειώσεις για τον/την εκπαιδευτικό.

Εγγραφή νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών (που δεν διαθέτουν λογαριασμό) στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή ή/και την ανάκτηση κωδικών εκπαιδευτικών (νεοδιόριστων και αναπληρωτών) για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.