Ημερήσιο αρχείο: 24 Οκτωβρίου, 2023

Νόμος 5058/2023. Άρθρο 36 – Ρυθμίσεις για αναπληρωτές, ωρομίσθιους και μέλη ΕΕΠ ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2023-2024

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 170 Α’ (23/10/2023) το άρθρο 36, με τις ρυθμίσεις για τους προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ ΕΒΠ της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024.

Έλληνες του Εξωτερικού. Επίδειξη γραπτών δοκιμίων εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2023

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Εξετάσεις Ελλήνων εξωτερικού Σεπτεμβρίου 2023 και επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων με επίδειξη αυτών, πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις έως τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023.