Ημερήσιο αρχείο: 6 Οκτωβρίου, 2023

38o Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Το τριήμερης διάρκειας συνέδριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί δια ζώσης, θα λάβει χώρα από Παρασκευή 24-11-2023 έως και Κυριακή 26-11-2023 στις Σέρρες.

Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου για τους υποψηφίους των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023

Oι διαδικασίες για την ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) για τους υποψηφίους των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ ξεκινούν από τη Δευτέρα 9-10-2023 και λήγουν την Παρασκευή 13-10-2023.

Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Δεκτών και Μη Δεκτών Υποψηφιοτήτων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων

Ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, ήτοι από τη Δευτέρα 09.10.2023 έως και την Τετάρτη 11.10.2023.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας στην Αθήνα (Βουλή)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι την Τρίτη 10-10-2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόσκληση σε Ημερίδα για τις αξίες του Ολυμπισμού και στην αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023, ώρες 12:00-16:00, στο αμφιθέατρο «Θ. Αγγελόπουλος» του Γαλλικού Ινστιτούτου