Ημερήσιο αρχείο: 11 Οκτωβρίου, 2023

Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Συμπληρωματική Εγκύκλιος

Ορίζεται νέα ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών, τα οποία υποβάλλονται ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή courier, από την 12η Οκτωβρίου έως την 16η Οκτωβρίου 2023.

Διαδικασία για τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής στο σχολείο από το Σχολικό Νοσηλευτή

Ενημέρωση από τη Σχολική Σύμβουλο Εκπαίδευσης ΠΕ25 Νοσηλευτών, σχετικά με την διαδικασία χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής σε μαθητές/τριες στο σχολείο κατόπιν οδηγιών των θεράποντων ιατρών και την έγγραφη συναίνεση των γονέων.