Ημερήσιο αρχείο: 10 Οκτωβρίου, 2023

Εγκύκλιος για την διοργάνωση δράσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Υλοποίηση δράσεων κατά το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 10 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023, έως 4 διδακτικές ώρες, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας 2023.

Υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Βεβαίωσης Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Νίκης για τους σχολικούς αγώνες 2022-2023

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 έως και την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023 μόνο ηλεκτρονικά από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών