Ημερήσιο αρχείο: 3 Οκτωβρίου, 2023

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας (Β΄ Φάση) για το σχολικό έτος 2023-2024

Αίτηση – Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023. Ενημέρωση μέσω sms, τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023. Aνάληψη υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες από την Τρίτη 10 έως και την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το 2023-2024

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το 2023-2024.

Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το συμπληρωμένο αρμοδίως ΑΔΥΜ μπορεί να κατατίθεται και ηλεκτρονικά από τους γονείς/κηδεμόνες στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υποδεικνύει ο/η Διευθυντής/ντρια της κάθε σχολικής μονάδας.

Συλλογικός Προγραμματισμός σχολικού έτους 2023-2024. Άνοιξε η ειδική εφαρμογή του ΙΕΠ

Στην πλατφόρμα γίνεται καταγραφή του τίτλου και του βασικού στόχου κάθε σχεδίου δράσης της σχολικής μονάδας. Προθεσμία υποβολής μέχρι 23 Οκτωβρίου 2023.