Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το 2023-2024

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2023-2024.

Δείτε την απόφαση