Ημερήσιο αρχείο: 31 Οκτωβρίου, 2023

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Η τοποθέτηση των Υποδιευθυντών/ντριών γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του ΓΕΛ Νυδριού στη Σερβία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους, στη Διευθύντρια του ΓΕΛ Νυδριού Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Τρίτη 07/11/2023 και ώρα 11:00 π.μ.