Ημερήσιο αρχείο: 1 Οκτωβρίου, 2023

Διενέργεια Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) για την κατάταξη/πρόσληψη υποψηφίων στις Αστυνομικές Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) για τους υποψήφιους που θα υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο προκειμένου να εισαχθούν στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, θα διεξαχθούν τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2024.