Εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα «Λογιστικές Εφαρμογές» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠAΛ

Σας ενημερώνουμε ότι στις 18-10-2023 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. εκπαιδευτικό υλικό/λογιστικό πρόγραμμα προς αξιοποίησή από τους/τις εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του μαθήματος «Λογιστικές Εφαρμογές» που διδάσκεται σε 3 από τις 4 ειδικότητες της Γ΄ τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ Τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. καθώς και σε 2 από τις 4 ειδικότητες της Γ΄ Τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των Π.ΕΠΑ.Λ.

Το λογιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει βελτιωμένη/αναβαθμισμένη έκδοση παλαιότερου λογισμικού που είχε εγκριθεί στο παρελθόν με την Πράξη 20/24-04-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και  συνοδεύεται από λογιστικό παιχνίδι (Game_Accounting) που βασίζεται στο λογιστικό πρόγραμμα, καθώς και από 3 αρχεία με Ασκήσεις στις Λογιστικές Εφαρμογές και ένα αρχείο με σημειώσεις για τον/την εκπαιδευτικό. Η παρούσα βελτιωμένη/αναβαθμισμένη έκδοση αντικαθιστά όλες τις παλαιότερες εκδόσεις του λογισμικού που είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με ημερομηνία 27-01-2021 και 20-02-2023.

Δείτε το έγγραφο

Δείτε το εκπαιδευτικό υλικό εδώ


Σημ. Συντάκτη: Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων οτιδήποτε αφορά οδηγίες μαθημάτων και πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό για το σχολικό έτος 2023-2024, θα αναρτάται συγκεντρωτικά στο σχετικό κόμβο με τις οδηγίες μαθημάτων ΕΠΑΛ, για το 2023-2024