Πρόσκληση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) για συμμετοχή στελεχών εκπαίδευσης σε Ημερίδα

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) θα υλοποιήσουν μια σειρά από συνεκτικές δράσεις Επαγγελματικής Ανάπτυξης, οι οποίες θα απευθύνονται στα στελέχη εκπαίδευσης, με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και την ενδυνάμωσή τους σε ζητήματα διοικητικής, επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης όλου του εύρους της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και συνολικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας προς όφελος όλων των μετεχόντων σε αυτή.

Η εκκίνηση αυτών των δράσεων θα πραγματοποιηθεί με Ημερίδα που έχει τίτλο:

«Ανάπτυξη δεξιοτήτων στελεχών εκπαίδευσης: Στρατηγικές και πρακτικές υποστήριξης εκπαιδευτικών» Kωδικός ΟΠΣ: 80057Ζ23

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΕΚΔΔΑ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος, Αττική, από τις 09.00 έως τις 14:00, με παράλληλη ζωντανή μετάδοση (livestreaming) για εξ αποστάσεως παρακολούθηση.

Περισσότερα στο σχετικό έγγραφο