ΦΕΚ 5162/2203. Εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων ΓΕΛ που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το 2023-2024

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5162 τ.Β’ (22-8-2023) η απόφαση με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2023-2024.»

Δείτε το ΦΕΚ