Ημερήσιο αρχείο: 6 Μαρτίου, 2022

Αστυνομικές Σχολές. Το Πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων για το 2022

Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων για τις Αστυνομικές Σχολές με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Αναλυτικά πίνακες με τα ονόματα και το πρόγραμμα των υποψηφίων.