Ημερήσιο αρχείο: 14 Μαρτίου, 2022

Το ΦΕΚ 1069/2022 για τις μετεγγραφές μαθητών από/προς τις ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού

Το ΦΕΚ 1069 τ.Β’ (10-3-2022) με όλες τις διαδικασίες για τις μετεγγραφές μαθητών από/προς τις ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού.

Αριθμός εισακτέων μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023

Αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση (ΑΔΑ: Ψ4ΠΘ46ΜΤΛΗ-Ω36) με τον αριθμό των κενών θέσεων των εισακτέων μαθητών/μαθητριών στις εισαγωγικές τάξεις κάθε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για το σχολικό έτος 2022-2023.

Υπενθύμιση για κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2004

Οι στρατεύσιμοι κλάσης 2025 (γεννημένοι το 2004), υποχρεούνται από το νόμο για κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ). Η προθεσμία για την εν λόγω υποχρέωση λήγει στις 31 Μαρτίου 2022.

Αιτήσεις μετάθεσης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που υποβλήθηκαν στη ΔΔΕ Λευκάδας

Οι πίνακες με τις αιτήσεις μετάθεσης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ όπως υποβλήθηκαν στη ΔΔΕ Λευκάδας. Ενστάσεις, υποβάλλονται από τις 14-03-2022 έως και τις 17-03-2022.

Διευκρινίσεις για τη χρήση και αξιοποίηση σχολικών κτιρίων

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι δυνατόν με απόφαση του Σχολικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιείται στον οικείο Δήμο, να διοργανώνονται και να υλοποιούνται από τη σχολική μονάδα, μετά το πέρας του ωρολογίου διδακτικού προγράμματος, εκδηλώσεις και προγράμματα.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας, στην Αθήνα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 17-3-2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα του ΙΕΠ για διόρθωση, συμπλήρωση του Συλλογικού προγραμματισμού των Σχολικών Μονάδων

Οι Διευθυντές/ντριες και Προϊστάμενοι/ες καλούνται, αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο έγγραφο, να τροποποιήσουν, να συμπληρώσουν ή να προσθέσουν στοιχεία.