Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας, στην Αθήνα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική εταιρία στο Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 17-3-2022 και ώρα 10:00 π. μ. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την Πέμπτη 17-3-2022 και ώρα 10:30 π. μ.

Περισσότερα στο έγγραφο του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας