Αριθμός εισακτέων μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023

Αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση με τον αριθμό των κενών θέσεων των εισακτέων μαθητών/μαθητριών στις εισαγωγικές τάξεις κάθε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για το σχολικό έτος 2022-2023.

Δείτε την απόφαση με τους πίνακες εδώ