Αιτήσεις μετάθεσης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που υποβλήθηκαν στη ΔΔΕ Λευκάδας

Οι πίνακες με τις αιτήσεις μετάθεσης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ όπως υποβλήθηκαν στη ΔΔΕ Λευκάδας. Ενστάσεις, υποβάλλονται από τις 14-03-2022 έως και τις 17-03-2022 μέσω email στη ΔΔΕ Λευκάδας (mail@dide.lef.sch.gr)

ΔΔΕ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΔΔΕ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΕΕΠ-ΕΒΠ-ΜΕ-ΕΝΓ-ΕΓΠ-BRAILLE