Ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα του ΙΕΠ για διόρθωση, συμπλήρωση του Συλλογικού προγραμματισμού των Σχολικών Μονάδων

Λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα των Διευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων για δυνατότητα ανάρτησης ή επανυποβολής των κειμένων Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικής Μονάδας, επειδή…

Α) είτε δε συμμετείχαν στην Αξιολόγηση, συνολικά ή σε επιμέρους τομείς, επικαλούμενοι παράγοντες όπως ασθένεια, τεχνικά προβλήματα κλπ.,

Β) είτε υπέβαλαν μη εξατομικευμένα κείμενα,

ενεργοποιείται η πλατφόρμα του ΙΕΠ. Οι Διευθυντές/ντριες και Προϊστάμενοι/ες καλούνται, αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο έγγραφο, να τροποποιήσουν, να συμπληρώσουν ή να προσθέσουν στοιχεία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η φόρμα ανατροφοδότησης των ΣΕΕ για σχόλια και επισημάνσεις θα είναι ενεργή από 14 Μαρτίου έως 5 Απριλίου 2022.

Υλικό και οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ

Δείτε το σχετικό έγγραφο

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...