Ημερήσιο αρχείο: 4 Μαρτίου, 2022

ΦΕΚ 983/2022. Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 983 τ.Β’ (3-3-2022) η υπ’ αριθμ. 23640/Δ6  απόφαση με θέμα: Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. Αναλυτικά οι διαδικασίες.