Ημερήσιο αρχείο: 1 Μαρτίου, 2022

Υποβολή Αιτήσεων Πιστοποίησης Β1 Επιπέδου ΤΠΕ (Μάρτιος – Απρίλιος 2022)

Από Τρίτη 1 Μαρτίου 2022 έως και την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022,οι αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα πιστοποίησης που θα διεξαχθούν από 14 Μαρτίου έως 17 Απριλίου 2022. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS) της Πράξης

ΦΕΚ 877/2022. Διεξαγωγή εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για μαθητές/τριες της ΣΤ’ Δημοτικού και Γ’ τάξης των Γυμνασίων

ΦΕΚ 877 τ.Β΄(25-2-2022). Διεξαγωγή σε εθνικό επίπεδο εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους/τις μαθητές/τριες της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων και της Γ’ τάξης των Γυμνασίων.

Αναστολή λειτουργίας τμήματος Σχολικής Μονάδας

Αναστολή λειτουργίας τμήματος Σχολικής Μονάδας, λόγω συμπλήρωσης του αριθμού του 50% (+1) του συνόλου των μαθητών/τριών του τμήματος που είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τριήμερη εκδρομή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, στη Θεσσαλονίκη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο, μέχρι την Παρασκευή 4-3-2022 και ώρα 10:00 π.μ.