Ημερήσιο αρχείο: 24 Μαρτίου, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ημερήσια εκδρομή του Γυμνασίου και Λ.Τ. Καρυάς, στα Ιωάννινα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου με Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 31-3-2022 και ώρα 12μ.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών Ομίλων της Α΄ Λυκείου του 2ου Πειραματικού Γ.Ε.Λ. Λευκάδας σε Ναύπλιο, Αρχαία Μεσσήνη, Μονεμβασιά, Καλαμάτα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο του Δ/ντή του 2ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΕΛ Λευκάδας, μέχρι την Τρίτη 29 Μαρτίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ.

ΙΕΠ. Υλοποίηση της Α’ και Β’ φάσης επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

Η Α’ φάση για την Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών (διάρκειας 96 ωρών, 24 ώρες σύγχρονης και 72 ώρες ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωση) θα λάβει χώρα εντός του χρονικού διαστήματος από 04/04/22 έως 31/05/2022.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του ΓΕΛ Νυδριού στη Θεσσαλονίκη (Ανακοινοποίηση)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διευθύντρια του ΓΕΛ Νυδριού Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 31-3-2022 και ώρα 10:00 π.μ.