Ημερήσιο αρχείο: 12 Μαρτίου, 2022

Το ΦΕΚ 1099/2022, με τα μέτρα από το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 μέχρι και τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022

Το ΦΕΚ 1099 τ.Β΄ (11-3-2022) με τα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 μέχρι και τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022.