Ημερήσιο αρχείο: 15 Μαρτίου, 2022

Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών/τριών Γ’ Λυκείου για τη συμμετοχή σε ΠΚΕ

Σύμφωνα με το έγγραφο, δεν προσμετρώνται απουσίες που πραγματοποιούνται για τη συμμετοχή μαθητών/τριών Γ’ Λυκείου στις διαδικασίες των ΠΚΕ (ψυχομετρικές, υγειονομικές, αθλητικές).

Σύνδεσμος Φιλολόγων Λευκάδας. Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης

Η εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης με τίτλο: «Γη μάθε με να θυμάμαι…» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:30 π.μ. στην Ιερά Μονή Φανερωμένης.

Π.Δ. 17/2022. Εισαγωγή στις σχολές της Πυροσβεστικής με Πανελλαδικές Εξετάσεις

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 53 τ.Α’ (14-3-2022) το Π.Δ. 17 σχετικά με τα προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με πανελλαδικές εξετάσεις

Ρυθμίσεις για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023

Το ΦΕΚ 1144 τ.Β’ (14-3-2022) με την υπ’αριθμ. 28270/Δ6 απόφαση με θέμα: «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2022-2023».

ΦΕΚ 52 τ.Α’ 2022. Προϋποθέσεις εισαγωγής διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Το άρθρο 53 του ΦΕΚ 52 τ.Α’ (11-3-2022) με την τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 34 ν. 2725/1999 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισαγωγής διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.