Ημερήσιο αρχείο: 19 Μαρτίου, 2022

Το ΦΕΚ 1302/2022, με τα μέτρα από Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 μέχρι και τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022

Το ΦΕΚ 1302 τ.Β΄ (18-3-2022) με τα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 μέχρι και τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022.