Ημερήσιο αρχείο: 3 Μαρτίου, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας, στην Άμφισσα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11-3-2022 και ώρα 10:00 π. μ.

Διευκρινίσεις για την εγγραφή μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023

Εγκύκλιος με διευκρινίσεις για την εγγραφή μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023 (αφορά τις εγγραφές σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια)

Εγκύκλιος για την αξιολόγηση του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2021

Σύμφωνα με τηναπόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στο ΦΕΚ 721 Β’/17.02.2022, ορίστηκε το χρονικό διάστημα διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2021 από 1.3.2022 έως 31.12.2022.