Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας, στην Άμφισσα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική εταιρεία στο Διευθυντή του 1ου  Γυμνασίου Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11-3-2022 και ώρα 10:00 π. μ.  Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την Παρασκευή 11-3-2022  και ώρα 10:30 π. μ.

Περισσότερα στο σχετικό έγγραφο του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας