Ημερήσιο αρχείο: 31 Μαρτίου, 2022

Ρυθμίσεις για ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ

Το ΦΕΚ 1507 τ.Β’ (30-3-2022) με την απόφαση (ΑΔΑ: 93ΚΥ46ΜΤΛΗ-ΣΟΜ) για την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ.

Ενημέρωση για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022

Η Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού Εφαρμογής και Παρακολούθησης του έργου δημιούργησε την επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού έτους Νεολαίας 2022 για τη χώρα μας. Η πρόσβαση γίνεται μέσω του συνδέσμου: youthdialogue.gr/european-youth-year-2022/

Αποσπάσεις στο Εξωτερικό για το 2022-2023. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 31-03-2022 μέχρι 17-04-2022 και ώρα 23:59.

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση μέσω ΟΠΣΥΔ από την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 έως και Δευτέρα 4 Απριλίου 2022.