Ημερήσιο αρχείο: 17 Μαρτίου, 2022

Προκήρυξη για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών και στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Οι αιτήσεις θα γίνουν σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, από Τετάρτη 23/03/2022 έως και το Σάββατο 09/04/2022 (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διήμερη εκδρομή του Γυμνασίου Καρυάς, στην Πάτρα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου με Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 24-3-2022 και ώρα 12μμ.

Συντονισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων των Α’ και Β’ τάξεων Γενικού Λυκείου που εξετάζονται στις Προαγωγικές Εξετάσεις

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχουν ολοκληρώσει την ύλη των μαθημάτων των Α’ και Β’ τάξεων του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

Αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος με σκοπό την ολοκλήρωση της ύλης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα

Παρακαλούνται οι Διευθυντές, στις περιπτώσεις που παρατηρείται καθυστέρηση στη διδασκαλία των μαθημάτων τα οποία εξετάζονται και πανελλαδικά, σε συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων, να προβαίνουν σε αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος.