Ημερήσιο αρχείο: 9 Μαρτίου, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τριήμερη εκδρομή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, στο Ναύπλιο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι τη Δευτέρα 14-3-2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Ενημέρωση υποψηφίων για τον διαγωνισμό επιλογής ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023. Πίνακες Δεκτών Υποψηφίων για τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής, καθώς και το αναλυτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ).