ΦΕΚ 1165 τ.Β’ 2022. Διαδικασία επιλογής διδακτικού προσωπικού και υποψηφίων στελεχών διοίκησης για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1165 τ.Β’ (16-3-2022) η 26754/H2 απόφαση με θέμα: «Διαδικασία επιλογής διδακτικού προσωπικού και υποψηφίων στελεχών διοίκησης για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία». Η απόφαση ρυθμίζει τα παρακάτω θέματα:

Άρθρο 1: Προσόντα, όροι, διάρκεια απόσπασης Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Προσωπικό (Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγοί, Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι, Βιβλιοθηκονόμοι)

Άρθρο 2: Διαδικασία υποβολής αιτήσεων – Όργανα επιλογής

Άρθρο 3: Κρίση, επιλογή και τοποθέτηση

Άρθρο 4: Κριτήρια Επιλογής

Άρθρο 5: Στελέχη, Διευθυντές Δευτεροβάθμιου Κύκλου, Διευθυντές Νηπιαγωγείου και Πρωτοβάθμιου Κύκλου, Αναπληρωτές Διευθυντές Δευτεροβάθμιου Κύκλου, Αναπληρωτές Διευθυντές Νηπιαγωγείου και Πρωτοβάθμιου Κύκλου, Βοηθοί Αναπληρωτές Διευθυντές Δευτεροβάθμιου Κύκλου, Βοηθοί Αναπληρωτές Διευθυντές Νηπιαγωγείου και Πρωτοβάθμιου Κύκλου

Άρθρο 6: Κριτήρια Επιλογής

Άρθρο 7: Υποβολή των υποψηφιοτήτων στην Επιτροπή Επιλογής των Ευρωπαϊκών Σχολείων

Άρθρο 8: Γενικές ρυθμίσεις

Άρθρο 9: Καταργούμενες αποφάσεις

Δείτε το ΦΕΚ