Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τριήμερη εκδρομή του Γυμνασίου Νυδριού σε Καβάλα-Φιλίππους

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή στη Δ/ντρια του Γυμνασίου Νυδριού, μέχρι την Παρασκευή 18/03/2022 και ώρα 10.00 πμ. Οι προσφορές θα ανοίξουν την ίδια μέρα μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Περισσότερα στο έγγραφο του Γυμνασίου Νυδριού