Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες περιφερειακών συμβουλίων επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες περιφερειακών συμβουλίων επιλογής διευθυντών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων αποκλειστικά και ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής υποβολής αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από την Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 08.00 έως την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και ώρα 23.59. Προς συμπληρωματική ενημέρωση των υποψηφίων αναρτάται πίνακας όπου αποτυπώνονται συνοπτικά τα κριτήρια μοριοδότησης του ν. 4823/2021.

Δείτε τους πίνακες:

1.  Προσωρινός Αξιολογικός πίνακας Α’ περιφερειακού συμβουλίου επιλογής διευθυντών ΑΒάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης 

2.  Προσωρινός Αξιολογικός πίνακας Β’ περιφερειακού συμβουλίου επιλογής διευθυντών ΑΒάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης 

3. Προσωρινός Αξιολογικός πίνακας Γ’ περιφερειακού συμβουλίου επιλογής Διευθυντών Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης 

4. Προσωρινός Αξιολογικός πίνακας Δ’ περιφερειακού συμβουλίου επιλογής Διευθυντών Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης 

5. Λίστα υποψηφίων που θα εξεταστούν σε Ξένη Γλώσσα 

6. Επεξηγηματικός Πίνακας κριτηρίων μοριοδότησης του ν. 4823