Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πενθήμερη εκδρομή του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας στην Κωνσταντινούπολη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 18/03/2022 και ώρα 10.00 π.μ.

Περισσότερα στο σχετικό έγγραφο του 2ου Γυμνασίου