Κατηγορία: Εκδρομές

Νομικό Πλαίσιο, άρθρα 13,14 ΦΕΚ 456 τ.Β’ (13-2-2020): Για τις προγραμματιζόμενες εκδρομές-μετακινήσεις, με διανυκτέρευση, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου προκηρύσσει στην ιστοσελίδα της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


Οδηγός κράτησης εισιτηρίων και ορισμού επίσκεψης σχολείων σε Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία


Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τετραήμερη εκδρομή μαθητών/τριών του Γυμνασίου και Λ.Τ. Μεγανησίου στην Αθήνα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 1/4/2024 και ώρα 10.00 π.μ. Οι προσφορές θα ανοίξουν την ίδια ημέρα μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Α΄ τάξης του ΓΕΛ Νυδριού στην Αθήνα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο της Διευθύντριας του ΓΕΛ Νυδριού, μέχρι την Παρασκευή 29/3/2024 και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας στη Λάρισα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι την Τρίτη 26-3-2024 και ώρα 13:00.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών/τριών Γυμνασίου και Λ.Τ. Καρυάς στη Βουλή

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου με Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Τρίτη 26/3/2024 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας στα Ιωάννινα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι την Τρίτη 19-3-2024 και ώρα 13:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ τάξεως του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας σε Μετέωρα – Καρδίτσα – Λίμνη Πλαστήρα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Τρίτη 19-03-2024 και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών/τριών του 2ου Πειραματικού ΓΕ.Λ. σε Καβάλα – Ξάνθη – Κομοτηνή – Θεσσαλονίκη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας, μέχρι την Τετάρτη 20.03.2024 και ώρα 11.00 π.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τετραήμερη εκδρομή μαθητών/τριών του Γυμνασίου και Λ.Τ. Μεγανησίου στην Αθήνα (Ανακοινοποίηση)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 20/03/2024 και ώρα 10.00 π.μ. (ανακοινοποιήθηκε η ημερομηνία). Οι προσφορές θα ανοίξουν την ίδια ημέρα μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας στην Αθήνα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Πέμπτη 14-3-2024 και ώρα 10:00 π. μ. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την Πέμπτη 14-3-2024 και ώρα 10:30 π.μ. 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πενθήμερη εκδρομή – εκπαιδευτική μετακίνηση της Γ΄ τάξεως του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας στην Κωνσταντινούπολη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 14-03-2024 και ώρα 11:00 π.μ.