Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πενθήμερη εκδρομή – εκπαιδευτική μετακίνηση της Γ΄ τάξεως του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας στην Κωνσταντινούπολη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική εταιρεία στη Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 14-03-2024 και ώρα 11:00 π.μ.

Αναλυτικές πληροφορίες στη σχετική πρόσκληση του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας