Ημερήσιο αρχείο: 13 Απριλίου, 2022

Ορισμός υπευθύνων σχολικών μονάδων για τη διευκόλυνση υλοποίησης του έργου Σύζευξις ΙΙ

Σύμφωνα με το έγγραφο, απαιτείται ο ορισμός ενός υπευθύνου ανά σχολική μονάδα, ώστε να παρέχει πρόσβαση στα συνεργεία του ανάδοχου του έργου Σύζευξις ΙΙ για την επιτόπια αυτοψία/υλοποίηση.

Επιμορφωτικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς που υποδέχονται στα σχολεία τους Ουκρανούς μαθητές πρόσφυγες

Το εισαγωγικό επιμορφωτικό εργαστήριο, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά σε δύο ημέρες: Πέμπτη 14 Απριλίου και ώρα 17:30-19:30 και Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 και ώρα 17:30-19:30.

Αποτελέσματα αυτοματοποιημένου μέρους εξετάσεων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μάθουν το αποτέλεσμα του πρώτου μέρους της εξέτασης (αυτοματοποιημένο), το οποίο συμμετέχει κατά 40% στην τελική βαθμολογία, που θα προκύψει όταν βαθμολογηθούν και τα σενάρια του μη αυτοματοποιημένου μέρους.

Πίνακες κατανομής θέσεων για μόνιμο διορισμό σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Οι πίνακες με την κατανομή μόνιμου προσωπικού στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, βάσει του Προγραμματισμού Προσλήψεων 2022 (ΑΔΑ: 9ΞΞΑ46ΜΤΛΗ-ΙΕ0).

Υποβολή δικαιολογητικών για εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις Πανελλαδικές 2022

Η εγκύκλιος Φ.251/42697/Α5/13-4-2022 σχετικά με τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης των γνωματεύσεων, αποφάσεων, αξιολογικών εκθέσεων που αφορούν στους υποψηφίους.