Ημερήσιο αρχείο: 5 Απριλίου, 2022

ΦΕΚ 1634/2022. Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το ΦΕΚ 1634 τ.Β’ (5-4-2022) με θέμα: «Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κατανομή επιστημονικής ευθύνης.»