Ημερήσιο αρχείο: 21 Απριλίου, 2022

Η Προκήρυξη για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών (που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ), λήγει στις 19-05-2022 ημέρα Πέμπτη.

ΦΕΚ 23 και ΦΕΚ 24 ΑΣΕΠ για τις προκηρύξεις 1ΕΑ/2022 και 2ΕΑ/2022 για κατάταξη ΕΕΠ και ΕΒΠ

Προκηρύξεις 1ΕΑ και 2ΕΑ στα ΦΕΚ 23 και ΦΕΚ 24 (21-4-2022) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ.

ΦΕΚ 82 τ.Α’ 2022. Προγραμματισμός χορήγησης αδειών σε εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

Το άρθρο 125 του ΦΕΚ 82 τ.Α’ 2022 με θέμα: Προγραμματισμός χορήγησης αδειών σε εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης