Ημερήσιο αρχείο: 23 Απριλίου, 2022

Πυροσβεστική. Το Πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) υποψηφίων με τις Πανελλαδικές 2022

Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) υποψηφίων για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών και στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023