Ημερήσιο αρχείο: 17 Απριλίου, 2022

ΦΕΚ 1880/2022. Πρότυπα Πειραματικά. Εισαγωγή μαθητών/τριών, κλήρωση και άλλες ρυθμίσεις

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1880 τ.Β’ (16-4-2022) οι αποφάσεις με θέματα την κλήρωση και εισαγωγή μαθητών/τριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία καθώς και άλλες ρυθμίσεις.