Ημερήσιο αρχείο: 7 Απριλίου, 2022

Πίνακες Οργανικών Κενών και Υπεραριθμιών (ανακοινοποίηση ως προς τα Τμήματα Ένταξης)

Οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων, που ανήκουν στους κλάδους στους οποίους διαπιστώθηκε υπεραριθμία, καλούνται να δηλώσουν στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, έως και την Παρασκευή 15.04.2022 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Ολοκλήρωση της ύλης των μαθημάτων της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται πανελλαδικά

Οδηγίες για την ολοκλήρωση της ύλης των μαθημάτων της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται και πανελλαδικά και εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 29593/ΓΔ4/16-03-2022 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ

Σχετικά με τις αποσπάσεις Υποδιευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ.

Η παράταση της θητείας των Υποδιευθυντών λήγει την 31/8/2022, οπότε οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν με παράταση της θητείας τους μπορούν να συμμετέχουν στις προσκλήσεις για απόσπαση σε σχολικές μονάδες ή φορείς για το 2022-2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου ΓΕ.Λ. Λευκάδας στην Πάτρα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Δ/ντή του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας το  αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 11/4/2022 και ώρα 12:00 μ.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου και Λ.Τ. Βασιλικής, στην Κέρκυρα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 11-4-2022 και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την ίδια μέρα.